RESCAT CIUTADÀ. La democràcia no pot ser lluitar per sobreviure